Actueel

Projecten

Her afsluiten kwelstroom Nieuwegein

In opdracht van Volker Wessels Telecom Infra heeft Klever Boor en Perstechniek de kwelstroom van een bestaande boring onder het Lekkanaal te Nieuwegein gestopt.

Project omschrijving:
Dit project omvat het stoppen van de kwelstroom van een bestaande boring. De bestaande bundelboring 3xØ250mm met een lengte van ca. 485 meter is uitgevoerd in 2000 door een concullega. De boring gaf kwelling bij het uittredepunt vanaf het lekkanaal. De kwelstroom zorgde voor problemen met de stabiliteit van de berm en het inkalven van het talud. Klever Boor en Perstechniek is gevraagd om de bestaande boring te voorzien van een her afsluiting om de kwelstroom te stoppen.

Engineering:
Om goedkeuring te verkrijgen voor uitvoering is door de engineering afdeling een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is in aanvulling op de werktekening. In het plan van aanpak is per stap beschreven wat de werkzaamheden zijn voor het stoppen van de kwelstroom. Door het vernuftige plan van aanpak is goedkeuring verkregen bij Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap.

Uitvoering:
De uitvoering is gerealiseerd met een 36 T boorrig. Doormiddel van het inbrengen van dämmer vanuit de boorkop wordt de kwelstroom gestopt. De speciale dämmer heeft de eigenschap uit te zetten in de holle ruimte om de kwelstroom te stoppen. Het dämmer wordt ingebracht tot onder de water afsluitende laag. Het stoppen van de kwelstroom is in 1 werkdag gerealiseerd.

In beeld

Gerelateerd

0 1 2 3
Copyright 2019 Klever Boor- en Perstechniek BV. Algemene voorwaarden.