Actueel

Projecten

10kV Hoekselijn

Begin 2017 heeft Klever Boor en Perstechniek een vijf tal boringen geëngineerd en gerealiseerd voor het project de Hoekselijn in opdracht van RET.

Project omschrijving:
Bij het project de Hoekselijn wordt een nieuwe 10kV verbinding gerealiseerd. Om de diverse spoorwegovergangen en water kruisingen te maken is ervoor gekozen om horizontaal gestuurde boringen te realiseren. De boringen zijn gelegen in de plaatsen: Hoek van Holland, Vlaardingen en Maassluis.

Engineering:
Voor deze vijf ProRail boringen heeft onze engineering afdeling boorboeken opgesteld welke voldoen aan de eisen van ProRail en Hoogheemraadschap van Delfland. Na overleg en het indienen is vergunning verkregen voor de uitvoering van de boringen van beide partijen.

Uitvoering:
De uitvoering van de twee boringen in Hoek van Holland is gerealiseerd met een 25 T boorrig. De boringen zijn parallel gelegen aan het spoor en hebben beide een lengte van ca. 80 meter. De in en uittredepunten zijn gelegen op terrein van ProRail.

De drie boringen in Vlaardingen en Maassluis zijn gerealiseerd met een 150 T boorrig dit vanwege de grote bundels en diepte tot ca. 38m in verband met de aanwezige damwanden van de sluizen. De drie boringen hebben een lengte van 340, 343 en 372 meter. Vanwege de geringe ruimte nabij de stations in Vlaardingen en Maassluis is een juiste opstelling extra belangrijk. Door goede communicatie tussen de projectleider, uitvoerder, opdrachtgever en de belanghebbende instanties is dit uitstekend verlopen.

Veiligheid:
Aangezien de boringen vanaf Prorail terrein zijn gemaakt is het werkterrein aan ProRail zijde afgezet. De afzetting conform de normen van ProRail en trajectaannemer VolkerRail ten behoeve van de veiligheid op en langs het spoor.

In beeld

Gerelateerd

0 1 2 3
Copyright 2019 Klever Boor- en Perstechniek BV. Algemene voorwaarden.